top of page

Ľudia môžu na ostrovoch žiť len vtedy, ak zabudli, čo ostrov predstavuje.

Gilles Deleuze

 

Žitný ostrov ohraničuje z juhu koryto Dunaja, zo severu jeho rameno Malý Dunaj a na východe Váh (niekedy sa uvádza Vážsky Dunaj). Nížiny a močiare regiónu kedysi pokrývalo Panónske more, z obrovskej vodnej plochy sa vynímali len Karpaty tvorené žulou a sporadicky nejaký ostrov alebo súostrovie. 

Dunaj sa vo svojej delte rozvetvoval na mnoho ramien, menil (pôvodne) svoje hlavné korytá a usádzaním nánosov vytváral menšie či väčšie ostrovy. 

Naplaveniny sa usádzali v riečnom koryte a postupne uzavreli vodný tok, voda si musela hľadať v kyprej pôde nové koryto, kým ďalšie sedimenty zvyšovali povrch pôdy. Tvar súostroví sa priebežne menil. Tisíce rokov trvajúci proces nevytvoril len vodnú sústavu Žitného ostrova, ale aj podmienky pre život na ňom.

 

Geografia a imaginácia kráčajú ruka v ruke vedľa seba. Balco ako dobrovoľný stroskotanec kopírujúci dynamický pohyb jeho (ostrova) vzniku sa rozhodol vytvoriť obrazovú správu o tomto type (ostrovnom) výsadku v strede Európy. Obklopený riekou ako vyslancom mora a oceánu prináša topografický prieskum tejto strategickej oblasti, kultúrno-sociálnu a krajinnú analýzu jednej z najúrodnejších poľnohospodárskych oblastí Slovenska, najväčšej zásobárne pitnej vody v strednej Európe a najväčšieho riečneho ostrova kontinentu vôbec.

 

Ostrovy sú často spájané s konceptom raja – kedysi súčasťou onoho sveta – sveta skutočnosti a pravdy. Súboj pevniny a vody podvedome vytvára permanentné napätie, ktoré determinuje lokálny spôsob existencie a jej sekundárnej vizuality. Prostredníctvom presne komponovaných krajinných záberov, nájdených zátiší a portrétov v precíznej práci s farbami Andrej Balco prekračuje štandardnú úlohu pozorovateľa, interpretuje krajinu nielen v zmysle vonkajších životných podmienok, ale aj v zmysle toho, čím by mohla byť. Človek v krajine potom dotvára základný rámec tohto kreatívneho pozorovania, ktorého sme sa prostredníctvom obrazových záznamov dočasne stali súčasťou aj my.

 

Eduard Kudláč, kurátor

Z verejných zdrojou formou štipendia podporil Fond na podporu umenia.

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
bottom of page