top of page

Súbor mapuje fenomén novodobej formy bývania v urbánnych i rurálnych lokalitách po celom Slovensku. Séria farebných snímok autentickým spôsobom zachytáva aktuálne trendy v bývaní, pričom nechýba zmysel pre detail a vtipnú nadsázku. Je to akoby zachytený sen o nových moderných mestských sídliskách či novovznikajúcej radovej zástavbe v prímestských obytných satelitoch. Zároveň je to akási sonda do hlbín ľudskej duše a predstáv o ideálnom bývaní, ktoré sa zhmotňujú z rôznych digitálnych architektonických programov do reality v podobe betónu, tehál či plastových okien a dverí v lone slovenskej krajiny. Fotografie Andreja Balca tak vnímavo zachytávajú potreby domáceho obyvateľa pretvárať okolitý priestor a meniť ráz krajiny na svoj obraz. Vidíme tu rôzne megalomanské developerské projekty bytoviek v každom väčšom meste či nové prímestské aglomerácie s rodinnými domami natlačenými na malých pozemkoch s priestorom akurát na zaparkovanie auta, prípadne na maličkú záhradku s hojdačkou alebo trampolínou či s malým bazénom. Napriek zjavnej uniformite a formálnej fádnosti súčasnej zástavby, artikulujúcej tento fenomén prefabrikovanými betónovými múrmi, autor hľadá aj v týchto zdanlivo nudných podmienkach obsahovú a vizuálnu pestrosť, ako aj jedinečnosť prchavého okamihu, ktorý dokáže fotograf pri troche šťastia zachytiť na digitálnej fotografii. Podobne ako v predošlom autorskom projekte Sídliská aj tu rozvíja tému vzájomného odcudzenia, osamotenia, izolácie (momentálne ešte znásobenej karanténnymi opatreniami proti šíreniu nového koronavírusu). Autor tak mapuje tieto dôverné scény a okamihy z bežného života nás všetkých a ponúka možnosť hľadania náhradných riešení v provizóriu dnešného bytia.

Vizuálny koncept projektu je postavený na princípoch estetiky autorovej predchádzajúcej úspešnej fotografickej série Sídliská, v ktorej sa zameral predovšetkým na interiér. V najnovšom súbore HouSink si autor oveľa viac všíma exteriérové prostredie novovznikajúcich obydlí a štvrtí. Citlivo pracuje s rastrom jednotlivých objektov a snaží sa zachytiť kompozične čo najzaujímavejší záber. Azda to, čo všetky tieto jeho snímky okrem zvolenej tematiky spája, je ich bizarná, kontrastná, smutno-smiešna atmosféra, evokujúca pocity absurdnosti a zároveň akejsi nostalgie. Séria fotografií s označením HouSink obohacuje širokospektrálnu produkciu dokumentárnych fotografických projektov na Slovensku o dielo s komplexnou výpoveďou, ktorá má byť zároveň jedinečným zachytením doby a jej neustálych premien. 

Text: Andrej Jaroš

Projekt vznikol s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
bottom of page